שם המחבר: סל תרבות ארצי

הכנות לתלמיד להורה ולמורה לקראת מפגש אמנות פלסטית

מהי אמנות פלסטית?

מונח המשקף צורת מבע תרבותית ייחודית, במכלול רחב של תחומי יצירה מגוונים, ותוך שימוש באמצעים וכלים כמו למשל, רישום, ציור, פיסול, צילום, הדפס, מיצג, וידאו, מחשב. מונח זה כולל כל תחום בדו-ממד או בתלת-ממד, שבו האמן יוצר ומביע את רעיונותיו ורגשותיו, את תפיסתו האסתטית ומיומנותו הטכנית, וממחיש אותם בחומרים שונים ובכלים חזותיים שהוא בוחר בהם והעומדים לרשותו. בתהליכי יצירה באמנות הפלסטית מתקיימת הבעה בחומרים, שמשמעה מתן צורה חזותית-מוחשית-פלסטית להתרחשויות שבעולם הפנימי. תהליך זה יכול להתגלם כ"תרגום" של מראות מן המציאות שנקלטו באמצעות החושים, וגם להתהוות מתוך המצאת צורות או תרגום של מראות מן הדמיון. הצורות המתקבלות יכולות להיות פיגורטיביות, סיפוריות או מופשטות. האמנות בתרבות המערבית שינתה את תפקידה במהלך השנים; בימי הביניים והרנסנס למשל היא שירתה את האידאולוגיה הדתית ואילו כיום היא מתפקדת כמעין מבט-על, פרספקטיבה שונה שרואה את היחיד או את החברה ומעוררת שאלות על האופן שבו הם פועלים ונפעלים. האמנות הפלסטית, כאמנות בכלל, מספקת לנו כלים להתבונן בחיים ובסביבה שלנו ומתפקדת כגירוי שמביא את הצופה להרהר מחדש על העולם הרגשי או הרציונלי שלו, על מה שנראה כמובן מאליו.

בתוך עולם חזותי מסחרי, שכולו מופעל על ידי החברות הגדולות המכוונות את חיי הכלכלה שלנו, מתייצב האמן כמי שנטל על עצמו את התפקיד להתבונן בקיים מזווית חדשה, משחררת, פותחת, הופכת עולמות – זווית שאינה מקובעת במציאות של צריכה וסחורות. מבחינה זו הוא מחויב לעצמו ולקהלו, ופועל כאדם המעצב את דעותיו והשקפת עולמו באופן העמוק והחופשי ביותר שאליו הוא יכול להגיע. המניע המגדיר את האמן הוא הצורך לבטא את עולמו הפנימי ולהגיב על הנעשה סביבו, גם אם הדבר לא תמיד נעשה בשפה שאנו מסוגלים לפענח בקלות. שפה זו של האמנות מאפשרת את המבע האישי ואת המבט הביקורתי כלפי העולם שבתוכו אנו חיים.

אמנות טובה שולחת אותנו למקומות שלא ידענו, התעלמנו מהם או הדחקנו אותם. האמן מנסח שוב ושוב ללא הרף את המציאות סביבו, ומזמין אותנו להצטרף אליו במסע של שאלה, חקירה, ביקורת ורפלקסיה.

על כן, הבנת האמנות אינה מסתפקת בהנאה החושית והרגשית, אם כי אלה אינן בשום אופן הנאות טרוויאליות או חסרות משמעות. ומעבר לכך, לא רק יצירת האמנות כשלעצמה חשובה – אלא גם הדיון הפורה המשתמע ממנה והכלול בה, על העולם ועל עולם האמנות.

 

סוגות של התחום

האמנות הפלסטית קשורה לחברה ולמציאות התרבותית בה היא נוצרה. כשאר האמנויות היא משקפת את התקופה בה צמחה, ערכיה וראיית עולמה. תקופות נבחרות באמנות כוללות בין השאר את הזרם הרומנטי, ריאליזם, אימפרסיוניזם, קוביזם, דאדא, סוריאליזם, פופ-ארט, מינימליזם, פוסט-מודרניזם ועוד. כיום, גם הגבולות בין סוגי היצירה הפלסטית בתחומי האמנות השונים, שהיו מוגדרים בבירור, החלו להיות נזילים, ולעתים הם מיטשטשים כל כך שאפשר למצוא כיום יצירות בין תחומיות המורכבות מכמה תחומים, כמו למשל צילום ופיסול, בלא יכולת הבחנה או הפרדה ביניהם, או אפילו יצירות שמשולבים בהן תחומי דעת אחרים כמו ספרות למשל.

  

ייצוגי המדיה השונים

רישום,  ציור,  הדפס,  פיסול, אמנות גוף, אמנות אדמה,  אדריכלות,  מיצב,  מיצג, אמנות דיגיטלית, אמנות ברשת , וידאו-ארט,  מולטימדיה.

 

אמצעים אמנותיים

קו,  צורה,  צבע , מִחבּר  )קומפוזיציה), איזון,  סימטריה,  אסימטריה,  אחדות,  פיזור,  יחסי גודל )פרופורציה (;דו-ממד ותלת -מדד והממד הרביעי  )הזמן( חלל ומסה,  חלל פנימי,  חלל חיצוני;

אור וצל,  אשליית נפח,  אשליית עומק,  פרספקטיבה,  זווית ראייה,  נקודת מבט,  היטל; פריים  (מסגרת)  עומק שדה , ניגודיות  )קונטרסט(  תאורה,  מיקוד  )פוקוס(  טשטוש;  ONE SHOT,  עריכה, SOUND EFFECTS ,  צליל רקע  )סאונד (, זווית צילום,  מסך יחיד,  פיצול מסכים, COPY, CUT & PASTE הכפלה וחזרה, דגם ודגמיות; גודל בדו-מימד ותלת מימד (משך זמן, מצע, פורמט; חומר, חומריות, מרקם  (טקסטורה); תנועה ואשליית תנועה, הקפאת תנועה, מקצב.

 

דרכי מבע באמנות

אידאלי, הבעתי (אקספרסיבי) מופשט( אבסטרקטי) קישוטי ) דקורטיבי(  נאיבי, סיפורי (נרטיבי (סמלי  (סימבולי),  סכמתי , פיגורטיבי,  פנטסטי,  פרימיטיבי,  מושגי )קונספטואלי( ראליסטי , רומנטי.

 

רשימת מונחים כללית

אוצֵר, אבסורד,  איקונוגרפיה,  אמנות פעולה ספציפי, אספנות,  אסתטיקה,  אקלקטי, ארכאי,  גלריה, דימוי, הפניניג )אירוע (הרמוניה ודיסהרמוניה,  זיוף,  זרם אמנותי,  ייצוג,  יצירת מופת,  כאוס, מודרניזם,  מוזיאון (פרטיים / פריפרייאלייים),  גלריה, (ציבורית/מסחרית) מונומנטאלי, חיקוי )מימזיס( מיתוס,  מיצג , מיצב , מסמל,  נשגב, סגנון , פוסט-מודרניזם , פֶטיש,  פטרון , ציטוט,  קלאסי,  קיטש,  קנון,  רנסנס, רדי-מייד,שחזור,  שעתוק,  תיעוד.

 

הבנה של יצירת אמנות מחייבת את המתבונן לשאול את עצמו שאלות על אלמנטים שונים המופיעים ביצירה לחקור את משמעותם לבדוק את מקורותיהם להעלות השערות שונות ולנמקן וכן לזהות ולפענח את המסרים הגלויים והסמויים.

המפגש עם יצירת אמנות ותיווך איכותי מסייעים בזיהוי רכיבים וקשרים, בהשוואות, במיזוג מידע ממקורות מגוונים ובהסקת מסקנות.  כמו כן , תורמים להבנה שיש שאלות מורכבות או פתוחות שאין עליהן תשובה חד-משמעית או שיש להן כמה וכמה תשובות ממגוון של נקודות מבט.

 

בבואנו להבין יצירת אמנות עלינו לשים לב למספר דגשים:

  • לחומרים מהם עשויה היצירה, לצבעוניות, תנועה, אלמנטים דיגיטליים, קול וההקשר לקונספט הכללי.
  • עולם הדימויים עליו נשענת היצירה מחד ואותו היא מייצרת מאידך.
  • הקשר למציאות הסוציו-תרבותית שבה נוצרה היצירה.
  • היחס בין היצירה לאופן הצגתה - בחירות האוצר לגבי המיקום של היצירה במרחב.
  • פריזמה להתבוננות על החיים - המפגש עם יצירת אמנות כפלטפורמה וגירוי להרהורים לגבי תפיסות, השקפות ופעולות בחיי היומיום. 
יש למלא את הפרטים

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.