אמות מידה לשיפוט אמנותי כללי

תוכנית סל תרבות ארצי כוללת היצע אמנותי ובו למעלה מ-2,000 מופעים ומפגשים בששת תחומי האמנות, אשר נבחנו ואושרו על ידי ועדות רפרטואר מקצועיות בהתאם לאמות מידה אמנותיות. 

תנאי-סף הם התנאים הבסיסיים הדרושים כדי שהמופע/מפגש יהיה מועמד להיכלל בהיצע האמנותי של סל תרבות ארצי, וייבחן על ידי הוועדות.

תנאי הסף הם שהמופע יהיה קשור לאחד מתחומי האמנות, שהמופע יהיה מקצועי ולא חובבני (כלומר היוצרים המשתתפים בו יהיו אנשי מקצוע בתחום האמנות הרלוונטי, שאמנותם היא עיסוקם המרכזי) ושהמופע לא יכיל תכנים פוגעניים. 

לכן, היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים. 

כדי שכל אלה המגישים את מועמדותם ייבחנו באופן מקצועי ושוויוני, לפי אמות מידה אחידות, ישנה חשיבות רבה בהצהרה ברורה מראש על האופן שבו ייבחנו המופעים והמפגשים. אך עוד מימי הדיון באסתטיקה בפילוסופיה היוונית, אצל אריסטו ואפלטון, ברור כי שיפוט אמנותי הוא תהליך מורכב, שקשה לנסח במספר מצומצם של תבחינים. כמו כן, בכל ביקורת אמנות קיים מנעד רחב של אפשרויות המושפעות משיקול הדעת של המבקר, יחסיות תרבותית, נורמות מקצועיות, רוח התקופה וכמובן גם טעם אישי. 

מומחים בתחומם המצוידים בידע נרחב, בקריטריונים רלוונטיים, בהיכרות עם יצירות מופת, בקישורים יחסיים למגמות מקומיות ובינלאומיות, וביכולת לנסח את שיקוליהם באופן מקצועי, יכולים להבחין באמות מידה כלליות לשיפוט אמנותי. מומחים אלו הם חברי ועדות הרפרטואר הפועלים בהתנדבות מתוך תחושה של שליחות, והם מצויים בנורמות של מנהל תקין, של כבוד ושל צדק, ומודעים למגבלות המעמד ולאחריותם לתפקידם. 

 

אמות מידה לשיפוט אמנותי

 • המופע/מפגש יתאים למטרות וליעדי סל תרבות ארצי. 
  המופע יתרום לתהליך מתמשך של חינוך לאמנות, לפיתוח חוש הערכה וביקורת, לגיבוש טעם אישי וכלים לפענוח יצירות באופן עצמאי, ולטיפוח ערכים חינוכיים נלווים. 
  המופע יעניק לתלמיד חוויה אמנותית מורכבת, המציבה אתגר אינטלקטואלי ורגשי, לצד חוויה ערכית משמעותית.

 • לא יתקבלו מופעים המשמשים לצרכים מסחריים, הפגנתיים, בידוריים או טקסיים, בלא שיהיה להם ערך אמנותי מוסף.

 • התלמיד במרכז – השיקול הראשון והעיקרי היא החוויה האמנותית שאליה ייחשף התלמיד. בידיעה כי מספר החוויות האמנותיות שאליהן נחשף התלמיד בתקופת לימודיו בבית הספר הוא מוגבל, מוטלת על הוועדות אחריות לוודא, כי כל מופע ישאיר חותם משמעותי רגשי ואינטלקטואלי על התלמיד.

 • כל מופע/מפגש ייבחן לגופו, ולא ביחס למופעים/מפגשים אחרים. 
 • נאותות ההפקה – הוועדות ישקלו את מורכבות ההפקה בהתאם לגיל קהל היעד; שימוש מורכב באמצעים אמנותיים המותאם לטיב היצירה; איכות הביצוע. 
 • נאותות התכנים – לא יועלו מופעים בעלי מסרים פוגעניים כלפי יחידים או קבוצות בחברה הישראלית.

בכל אחת משש הוועדות של סל תרבות ארצי התנהלו דיונים וגובשו קריטריונים מיוחדים המתאימים למדיום האמנותי שבו עוסקת הוועדה.

 

 לצדם קיימים קריטריונים בסיסיים המשותפים לכל שש הוועדות: 

 

 1. החוויה האמנותית עומדת במרכז – הדגש מושם על אופן השימוש בשפת האמנות הרלוונטית, ועל החוויה האמנותית הנוצרת כתוצאה מכך. חוויה זו יכולה להיות רגשית ואינטלקטואלית גם יחד ולפנות אל הדימיון, אל החושים, אל הרגש ואל השכל, כמו גם לטפח ערכים חינוכיים משמעותיים. 

 1. נושא היצירה משני בחשיבותו – הנושא אינו קריטריון בפני עצמו. מובן שאין הכוונה לטעון שבאמנות אין מקום לאמירה, אלא שהאמצעים האמנותיים הם המעניקים לאמירה את ערכה החווייתי, את המשמעות ואת העומק. רדידות ופשטנות של אמצעים אמנותיים מרדדות ומפשטות בהכרח כל אמירה ולקח חינוכי. 

 1. מורכבות החוויה האמנותית – אחד מסימניה של היצירה האיכותית היא יכולתה להציג תמונת עולם רב משמעית ומורכבת, המשאירה לצופים מקום לפרשנות ולנקיטת עמדה, ועל ידי כך מגרה אותם לחשיבה עצמאית.
  יצירה מורכבת מתאפיינת בכך שהיא מעוררת את הצופה להתבונן בעצמו ובתפיסת עולמו, לא פעם היא מערערת את בטחונו וגורמת לו להטיל ספק באמיתות ובמוסכמות. אמנות כזו מעוררת דילמות, מציבה סימני שאלה ואינה נותנת תשובות ישירות וחד משמעיות. יצירה כזו מתאפיינת גם בהיותה בלתי ניתנת למיצוי. התבוננות מעמיקה יכולה לגלות ביצירה עוד ועוד רובדי משמעות מבחינה אינטלקטואלית ורגשית גם יחד. תכונה זו הופכת את היצירה האמנותית, כאשר היא במיטבה, לחוויה מעניינת, מעוררת מחשבה, אשר מושכת את הצופה, המאזין או הקורא לחזור ולהתבונן בה שוב ושוב. 

 1. אמירה אישית – היצירה האמנותית משקפת אמת ייחודית ואותנטית של יוצרה. ללא אמירה אישית תהפוך היצירה ליצירה בנאלית או מזויפת שאינה מעוררת בקהל חוויה משמעותית, שכן ייחודה של האמנות הוא בכך שיש בה הסתכלות מקורית על הדברים. 

 1. איכות ההנחיה או תיווך היצירה – במופעים/מפגשים הכוללים הנחיה תיבחן גם איכות ההנחיה ויכולתו של האמן לתווך את היצירה לתלמידים. על ההנחיה להתמקד במספר מצומצם של נושאים, להיות מותאמת לקהל היעד, רהוטה ומובנית. היחס בין ההנחיה לבין היצירה יותיר את היצירה במרכז. בין השאר ייבחנו יכולתו של המנחה להקנות כלים להאזנה, צפייה או קריאה, ולעורר היבטים לדיון עם ילדים ונוער, התקשורתיות ויכולת העמידה של האמן בפני קהל ויכולתו לסחוף ולשתף את התלמידים בדיון.

 

אמות המידה לשיפוט אמנותי בששת תחומי האמנות:

תיאטרון

מחול

מוזיקה

קולנוע

ספרות

אמנות פלסטית

 

 

 

יש למלא את הפרטים

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.