אמות מידה לשיפוט אמנותי

 

מפגשי הספרות הכלולים בהיצע – הן מפגשים עם סופרים והן מופעים שבמרכזם יצירות ספרותיות – נועדו להעשיר את עולמם הספרותי והתרבותי של התלמידים, והם חלק מבניית עולם ערכים הומניסטי שסל תרבות ארצי מבקש להנחיל. מטרת המפגשים לחשוף את התלמידים לעולמות תוכן וסגנון שונים ומגוונים, שאינם כלולים בהכרח בתכנית הלימודים; המפגש האישי נועד לאפשר קשר בלתי אמצעי עם היוצר/ת ולהתוודע לשאלות שמעסיקות אותו/ה ביצירתו/ה בכלל ובתהליך היצירה בפרט.

 

אמות המידה לאישור מפגשי סופרים על יצירתם (וכן מופעים ומפגשים אחרים סביב יצירות ספרות)
הדגשים יושמו על יצירות ספרותיות בעלות איכות אסתטית גבוהה, המזמנות חוויות עשירות ומורכבות מבחינה אסתטית, כמו גם מבחינה רגשית, מחשבתית (אינטלקטואלית) ואתית. נתור אחר יצירות בעלות לכידות פנימית, הלימה בין צורה ותוכן, תשומת לב והקפדה על הלשון ועל האמצעים האמנותיים. כמו כן, ביצירות שבהן הדבר רלוונטי, נתייחס לעולם המיוצג, לאמינות העולם המתואר ולמורכבות התיאור.

 

אישור היצירה – הספר

אמת המידה המרכזית באישור ספרים שהוגשו לסל תרבות ארצי היא האיכות הספרותית והלשונית (מורכבות, עומק, דמיון, התאמה בין צורה ותוכן וכיו"ב).
הקריטריונים לאישור מפגשי סופר נוגעים הן לאיכות הספר והן לאיכות המפגש.
איכות הספר תיבחן בהתאם לטווח הגילים שאליו מכוון המפגש.
- בגיל הרך ובכיתות היסוד, אחד הקריטריונים לאישור הוא איכות העיצוב והאיורים. מחטיבת הביניים ואילך – הצד העיצובי משמעותי פחות בשיקולי הוועדה.
- הוועדה תקפיד שהספרים לא יכללו תכנים פוגעניים (גזענות, סקסיזם וכל אפליה אחרת).
- לא תינתן העדפה לספרים דידקטיים או ליצירות המותאמות לתוכנית הלימודים או לפרויקטים חינוכיים אחרים.
- אישורו של מפגש על יצירה מסוימת איננו מהווה אישור למפגשים על יצירות אחרות של אותו/ה סופר/ת.

 

אישור המפגש
- אמת המידה המרכזית היא יכולתו/ה של הסופר/ת לקיים אינטראקציה עם התלמידים.

- העלאת נושאים ספרותיים, תרבותיים וחברתיים רחבים.
- קיום רמת דיון גבוהה ומורכבת המותאמת לגיל התלמידים.
- ייפסלו מפגשים הכוללים קידום מכירות ומכירת ספרים.
- המפגשים עם היוצרים מתקיימים בהיקפים שונים של קהל תלמידים (מקבוצות קטנות ועד לחטיבות גיל שלמות) על-פי קריטריונים שעליהם תחליט הוועדה.

 

אישור מופעי ספרות (מוזיקליים, תיאטרליים ואחרים)
המופעים יימדדו על-פי איכותן הספרותית של היצירות המוצגות בהן, וכן על סמך העיבוד והפרשנות המוצעים – הן מבחינה מוזיקלית ותיאטרלית והן מבחינה ספרותית.

 

שימו לב!

היצע סל תרבות ארצי אינו כולל סדנאות מעשיות, הרצאות, מופעים ומפגשים דינמיים וספונטניים, מופעים ומפגשים בהם שיתוף הקהל עולה על 10% ממשכם, קרקסים, סיורים במוזיאונים שאינם אמנותיים וכן מופעים של חוגים ומגמות וכל פעילות אחרת שאינה קשורה ישירות לאחד מששת תחומי האמנות המפורטים.

 

בכל שאלה ניתן לפנות להילית מוסרי, רכזת פניות ההצטרפות להיצע: hilit@matnasim.org.il 

טלפון: 03-5653200

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.