תקנון שימוש באתר סל תרבות ארצי

א. אתר סל תרבות ארצי מופעל על-ידי אנשי מטה הסל, ונועד לספק מידע על התוכנית החינוכית של סל תרבות ארצי ועל פעילותו.

ב. האתר כולל מידע על ההיצע האמנותי בתחומי האמנות השונים – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית. ההיצע מורכב הן ממופעים ומפגשים שאושרו על ידי ועדות הרפרטואר להיצע האמנותי, והן מכאלו שאושרו על ידי הסגל החינוכי להיצע הנוסף.

ג. המורים, ההורים, התלמידים וכל שוחרי התרבות ימצאו באתר זה מידע,  חומרי עזר, עיון הכנה ועיבוד על המופעים והמפגשים המגוונים שבהיצע.

ד. המידע המוצג באתר זה משמש למטרת ידיעה ולימוד. ניתן להעתיק את חומרי העזר, ההכנה והעיבוד לשימוש לימודי בלבד, תוך הקפדה על ציון המקור, הנאמנות למקור ושלמות החומר המועתק.

ה. סל תרבות ארצי עושה את מירב המאמצים לדייק במסירת המידע. עם זאת, ייתכנו אי דיוקים ו/או טעויות במסירה המידע. מובהר כי סל תרבות אינו אחראי לטעויות מכל סוג שהוא שיופיעו באתר זה כולל טעויות בפירוט המופע/המפגש, במחירו וכיוצ"ב.

ו. סל תרבות ארצי שומר בהקפדה יתרה על זכויות היוצרים ועל זכויות הקניין הרוחני ברשת האינטרנט, כמו גם על הזכות לשם הטוב ועל אי פגיעה ביחידים, ברגשות הציבור או במגזרים השונים בחברה. משתמשי האתר מחויבים בהקפדה על שמירת זכויות אלה.

ז.  הסימנים והסמלים של סל תרבות ארצי הינם קניינו הבלעדי. אין לעשות בהם שימוש לצרכים מסחריים או אחרים, ללא הסכמה בכתב ומראש של הנהלת הסל.

ח. זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, טקסט וכל חומר אחר הכלול בו – הן של סל תרבות ארצי בלבד.

ט. חל איסור מוחלט על העתקה, הפצה, הצגה של חומרים מהאתר, פרסום או העברה של הנ"ל או חלק מהם, אלא בהסכמה מראש ובכתב מהיוצר עצמו או מהסל, בהתאמה.

י. במסגרת השימוש באתר נדרשת מסירת מידע אישי כגון: שם מלא, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר עוסק מורשה, ועוד. נתונים אלו יישמרו במערכת סל תרבות ארצי ולא ייעשה בהם שימוש לצרכים אחרים.

 יא. סל תרבות ארצי רשאי לבטל/לשנות/לערוך כל מידע באתר על פי שיקול דעתו.

יב. סל תרבות ארצי שומר לעצמו את הזכות לא לאשר נוסח של מופע/מפגש/תקציר/הכנה/ או כל חומר ויזואלי לפרסום שנשלח על ידי המפיק או היוצר במידה שיימצא כי תוכנו פוגעני או אינו ראוי להימצא באתר או מכל סיבה אחרת וזאת על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא כל נימוק.

יג. מטה סל תרבות אינו אחראי בשום צורה על מופעים/מפגשים שבהם לא צפה ו/או כאלה שלא אושרו על ידי ועדות הרפרטואר המקצועיות. כמו כן, כל המתפרסם במסלול ההיצע הנוסף הינו באחריות המפיק/האמן מפרסם ההצעה, ובאחריות הממליצים עליו.

יד. שימוש באתר מהווה הסכמה לפעול על פי התנאים המפורטים בתקנון השימוש, לרבות אישורך כי קראת והנך מסכים/ה לכל תנאיו, לרבות התנאים הבאים:

 1. כל יצירה המופיעה באתר – תמונה, איור, שיר, סיפור, סריקה מספר, כתבה בעיתון, לחן, הפקה – חייבת באישור היוצר בכתב
 2. כל יצירה הכלולה בתוך מסמך  Word, Power Point, PDF – חייבת באישור מבעלי הזכויות על היצירה ואישור מיוצרי המסמך בכתב.
 3. כל חומר לימודי הכולל יצירות, שלהן זכויות לצרכים לימודיים במוסדות חינוך – חייב באישור היוצרים בכתב גם לפרסום באינטרנט.
 4. אישורי יוצרים לחומרים מודפסים ולתקליטורים אינם קבילים לאינטרנט – יש חובה באישור היוצרים בכתב גם לפרסום באינטרנט.
 5. חל איסור מוחלט לפרסם תמונות קטינים.
 6. חל איסור מוחלט לפרסם תמונות כוחות הביטחון, כולל חיילים.
 7. אין לפרסם תמונות ללא אישור בכתב מהמצולמים (גם אם צולמו בשטח ציבורי).
 8. אין להשתמש בפונטים שהורדו מהאינטרנט או נלקחו מתקליטורים שונים.
 9. כל הכללים הנ"ל מתייחסים גם לעבודה בקבוצות הדיון ברשת.
 10. בפנייה לקבלת אישורים מבעלי זכויות פרטיים, יש לציין כי המופע/מפגש נועד להתפרסם באתר משרד החינוך, משרד ממשלתי הפועל ללא מטרות רווח. 
 11. יש לשמור על זכויות הקניין הרוחני, כולל תשלום זכויות יוצרים, אקו"ם וכדומה.
 12. אין לעשות כל שימוש באתר לצרכי שיווק ומכירה.
 13. אין לעשות כל שימוש באתר לצרכים פוגעניים שאינם עולים בקנה אחד עם יעדי סל תרבות ארצי.
 14. סל תרבות ארצי / החברה למתנ"סים שומרים לעצמם את הזכות לפעול על פי דין בנוגע לכל פעילות המנוגדת לאמור לעיל.  
 15. סמכות השיפוט הבלעדית לכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו מסורה לבתי המשפט במחוז תל-אביב-יפו.
 16. למען הסר ספק מובהר בזאת, כי על מופעים ומפגשים השייכים למסלול הנוסף, חל איסור מוחלט לעשות כל שימוש בלוגו "סל תרבות ארצי" ו/או שימוש בצמד המילים "מאושר סל תרבות ארצי" או בכל וריאציה אחרת בעת פרסום המופע/מפגש ו/או שיווקו ו/או הפצתו ו/או בכל דרך אחרת.
 17. פעל האמן בניגוד לקבוע בסעיף 16 דלעיל המופע/המפגש המוצע על ידו יוסר מאתר סל תרבות ארצי לאלתר וסל תרבות ארצי יהא חופשי לפעול כנגדו בכל האמצעים העומדים לו על פי דין.
יש למלא את הפרטים

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.