חדש בהיצע - פברואר 2009

<P><FONT color=midnightblue><B><U>להלן רשימת ההפקות אשר נוספו להיצע האמנותי של סל תרבות ארצי במהלך&nbsp;חודש&nbsp;פברואר&nbsp;2009:</U></B><B><U></U></B></FONT></P> <DIV></STRONG><STRONG><FONT color=midnightblue></FONT></STRONG></DIV> <DIV><FONT color=midnightblue><STRONG>מוזיקה</STRONG></FONT></DIV> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV> <TABLE style="WIDTH: 444px; HEIGHT: 48px" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <P><B><FONT color=midnightblue>גיל</FONT></B></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue><B>מופע</B><B></B></FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue><B>מפיק</B><B></B></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז&nbsp;- יב</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תזמורת סימפונית ישראלית ראשל"צ - תיבת ההפתעות של מוצרט</FONT></P></TD> <TD> <P>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>א - ג</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>טיול מוזיקלי</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>כהן עופרה&nbsp;</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ברכת הבית </FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>שניר הפקות</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>מג'יק מרימבה</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>שליין נויה</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>מזרח תיכוני אתני קלסי</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>פינקר עזרא</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV><FONT color=midnightblue></FONT></DIV> <DIV></STRONG><STRONG><FONT color=midnightblue></FONT></STRONG></DIV> <DIV><BR> <DIV><FONT color=midnightblue><STRONG> <DIV></STRONG><STRONG><FONT color=midnightblue></FONT></STRONG></DIV> <DIV><FONT color=midnightblue><STRONG>מוזיקה</STRONG></FONT></DIV> <DIV></DIV> <DIV></DIV> <DIV> <TABLE style="WIDTH: 444px; HEIGHT: 48px" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <P><B><FONT color=midnightblue>גיל</FONT></B></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue><B>מופע</B><B></B></FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue><B>מפיק</B><B></B></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז&nbsp;- יב</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תזמורת סימפונית ישראלית ראשל"צ - תיבת ההפתעות של מוצרט</FONT></P></TD> <TD> <P>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>א - ג</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>טיול מוזיקלי</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>כהן עופרה&nbsp;</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ברכת הבית </FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>שניר הפקות</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>מג'יק מרימבה</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>שליין נויה</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>מזרח תיכוני אתני קלסי</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>פינקר עזרא</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV><FONT color=midnightblue></FONT></DIV> <DIV></STRONG><STRONG><FONT color=midnightblue></FONT></STRONG></DIV> <DIV><BR> <DIV><FONT color=midnightblue><STRONG> <DIV><FONT color=midnightblue><STRONG>ספרות</STRONG></FONT></DIV> <DIV></DIV> <DIV> <TABLE style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 48px" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <P><B><FONT color=midnightblue>גיל</FONT></B></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue><B>מופע</B><B></B></FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue><B>מפיק</B><B></B></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ב - ד&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>כהן יואל</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P>&nbsp;</P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>א - ט</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>בן ברוך יעל </FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>(הורחבה ההתאמה הגילאית)</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ד&nbsp;- יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ינאי הגר</FONT></P></TD> <TD vAlign=top><FONT color=midnightblue> <P><FONT color=midnightblue></FONT>&nbsp;</P></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV><FONT color=midnightblue></FONT></DIV> <P><FONT color=midnightblue><FONT color=midnightblue><STRONG>קולנוע<BR></STRONG></FONT></P> <DIV> <TABLE style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 48px" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <P><B><FONT color=midnightblue>גיל</FONT></B></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue><B>מופע</B><B></B></FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue><B>מפיק</B><B></B></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>י - יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>יוסי עטייה ואיתמר רוז - סרטים סטיריים קצרים</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>&nbsp;</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ט&nbsp;- יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>יופה טל וסרטו "התעלומה במכולה הירוקה"</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue></FONT>&nbsp;</P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV><FONT color=midnightblue></FONT></DIV> <P></FONT></STRONG></FONT><FONT color=midnightblue><STRONG>תאטרון<BR></P></DIV></STRONG></FONT></B></DIV> <DIV></DIV> <DIV> <TABLE style="WIDTH: 449px; HEIGHT: 48px" border=1> <TBODY> <TR> <TD> <P><B><FONT color=midnightblue>גיל</FONT></B></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue><B>מופע</B><B></B></FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue><B>מפיק</B><B></B></FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>י - יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>אהובת הדרקון</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תאטרון החאן</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>א - ג</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>בארץ סין גר צאן סו לין</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תאטרון רחוק</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ט - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>חירות - אלחרייה (בערבית)</FONT></P></TD> <TD vAlign=top><FONT color=midnightblue> <P><FONT color=midnightblue>אלמגד הפקות</FONT></P></FONT></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ז - יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>לקרוא יזהר</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>קבוצת תאטרון רות קנר&nbsp;</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>י - יב</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>פרשות רצח</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>קבוצת תאטרון רות קנר&nbsp;</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ה - ח&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>לפי הפתגם (בערבית)</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תאטרון אלג'ואל אלבלדי&nbsp;</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ט&nbsp;- יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>קומדיה של טעויות</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תאטרון ב"ש</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>י&nbsp;- יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>עוד פעם סיפור אהבה (בערבית ובעברית)</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>אנסמבל תאטרון פרינג' נצרת </FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>יא&nbsp;- יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>הדיבוק (כרטיס בלבד)</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תאטרון הקאמרי</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>י&nbsp;- יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>ראודה (כרטיס בלבד)</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תאטרון בית לסין</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD> <P><FONT color=midnightblue>יא&nbsp;- יב&nbsp;</FONT></P></TD> <TD> <P><FONT color=midnightblue>המכוער</FONT></P></TD> <TD vAlign=top> <P><FONT color=midnightblue>תאטרון עירוני חיפה</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV><FONT color=midnightblue></FONT></DIV> <P><FONT color=midnightblue>&nbsp;</FONT></P></FONT></STRONG></DIV></DIV>
יש למלא את הפרטים

סל תרבות ארצי הוא תוכנית חינוכית האחראית על חשיפת תלמידי ישראל לתרבות ואמנות כחלק ממערכת החינוך הפורמאלי.

תוכנית סל תרבות ארצי מקנה לתלמידים מגיל הגן ועד י"ב, כלים לצפייה מודעת ובעלת משמעות בששת תחומי האמנות – תיאטרון, מחול, מוזיקה, קולנוע, ספרות ואמנות פלסטית.

 התוכנית משותפת למשרד החינוך, לחברה למתנ"סים ולרשויות המקומיות.

התוכנית פועלת החל משנת 1987.